Sundhed i Virksomheder

SUNDHED

TRIVSEL VÆKST

Sammen skaber vi fremtidens arbejdsplads
Afspil video

” Vi arbejder for at kultivere sunde menneskeorienterede miljøer som skaber glade og ressourcestærke mennesker, der er i stand til at bidrage og udrette effektfuldt – sammen og hver for sig. “

Invester i dine medarbejderes trivsel og sundhed

Ved at investere i dine medarbejderes sundhed og trivsel, investerer du også i din virksomhed. Når I fokuserer på at øge medarbejdernes trivsel og sundhed, betaler det sig nemlig ofte tilbage i form af højere produktivitet, mindre udskiftning i personale samt lavere sygefravær. Det er de færreste virksomheder, som ikke er interesseret i at arbejde med medarbejdernes trivsel og sundhed. Omvendt er det til gengæld de færreste virksomheder, som fører en sundhedspolitik, der er en fast del af værdisættet, samt en integreret del af de ledelsesmæssige beslutninger.

Et samarbejde der rykker ved sundheden

Hos Healthcare+ arbejder vi på at skabe det sunde og lange arbejdsliv, hvilket både er til gavn for medarbejderen og virksomheden, men også familien og samfundet. Det gør vi blandt andet ved at sikre, der er balance mentalt såvel som fysisk gennem en moderne og attraktiv sundhedsordning. 
Vi arbejder nemlig både med udgangspunkt i medarbejdernes fysiske og mentale velvære, da de to fokusområder hænger uløseligt sammen. Vi skaber harmoni, trivsel og velvære i danske virksomheder igennem implementering af en sund strategi understøttet af vores sundhedsordning. Healthcare+ sætter fokus på medarbejdernes sundhed, både mentalt og fysisk, da vi har erfaring med, at harmoni, trivsel og velvære skaber glade medarbejdere, hvilket skaber bedre resultater og kan mærkes på bundlinjen.

Health

Via vores samarbejdspartner WOBA måler, monitorere og analysere vi data om medarbejdernes trivsel og velvære. Virksomheden kan derigennem løbende følge med i udviklingen og derigennem også sætte ind før det er for sent. I samspil med medarbejderen og virksomheden

arbejder vi med at forebygge stress, mistrivsel og livsstilssygdomme og derigennem mindske sygefraværet. Idet vi både arbejder med fysisk og mental sundhed er vores services inddelt i tre grupper:

Mental+

Mental sundhed

Fokus på mental sundhed og dét der bevarer og forbedrer den mentale trivsel.

Sundhed+

Livsstil & Adfærd

Forening af arbejdsliv og sundhed hos den enkelte medarbejder.


Medical+

Læge, Medicin & Vaccine

Hurtig og nem adgang til lægekonsultation, medicinsk behandling og vaccine.


Mental+

Mental sundhed

Fokus på mental sundhed og dét der bevarer og forbedrer den mentale trivsel.Sundhed+

Livsstil & Adfærd

Forening af arbejdsliv og sundhed hos den enkelte medarbejder.Medical+

Læge, Medicin & Vaccine

Hurtig og nem adgang til lægekonsultation, medicinsk behandling og vaccine.


Hvordan er Healthcare+ bygget op?

Vi tilbyder Mental+, Sundhed+ og Medical+ til alle typer virksomheder og medarbejdere – uanset hvilken branche og hvilke udfordringer, de står over for. Vi har erfaring med at rådgive og vejlede virksomheder inden for et væld af brancher, der spænder fra kommuner, jobcentre, fagforeninger, handel og service til IT, forskning, marketing samt bank- og finanssektoren.

Vi hjælper medarbejderne med at opnå:

Vi hjælper virksomhederne med at opnå:

care

Book et møde

Invester i dine medarbejderes trivsel og sundhed med en attraktiv og moderne sundhedsordning