Sundheds
ordning

Sundhedsordning

Sammen med Healthcare+ har du mulighed for at skræddersy en sundhedsordning, som støtter op om virksomhedens sundhedsstrategi og -politik, så virksomhedens sundhedsniveau for alvor løftes – hele vejen rundt. Ordningen tilpasses virksomhedens og dine medarbejderes specifikke behov, og samtidig sørger den for at komme rundt om alle de nødvendige fokusområder. I samspil med virksomhedens ledelse og medarbejdere, arbejder vi aktivt med at forebygge stress, mistrivsel og livsstilssygdomme, for derigennem blandt andet at mindske sygefraværet. Det gør vi ved at gennemføre sundhedstjek, rådgive om livsstil og stimulering af arbejdslysten.

WOBA - Den digitale trivsels & arbejdsmiljøplatform

I samarbejde med Work Balance Institute (WBI), tilbyder vi en forskningsvalideret og gennemtestet trivsels- og arbejdsmiljøplatform som gør arbejdspladsen i stand til, løbende, at indsamle data om, og styrke, medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet som helhed. Gennem en enkel og automatiseret målingsproces, er vi løbende i trit med virksomhedens og medarbejdernes behov, og vi kan således iværksætte en tidlig forebyggende indsats. Platformen er et afgørende redskab, når der skal arbejdes strategisk med at sundhedsfremme på arbejdspladsen.  

MENTAL+ Mental Sundhed

Med Mental+ er der fokus på at fremme dine medarbejderes mentale sundhed ved at sætte ind på dét, der bevarer og forbedrer den mentale trivsel. Det tilbyder vi blandt andet gennem 1:1 samtaler med en psykoterapeut, psykolog eller coach/mentaltræner.

Jeg vil høre mere

Kontakt mig

SUNDHED+ Livsstil og Adfærd

Med Sundhed+ igangsættes en række forebyggende indsatser, således at arbejdsliv og sundhed forenes hos den enkelte medarbejder. Vi tager udgangspunkt i de seks KRAMSS-faktorer: Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Søvn og Stress. I Sundhed+ udfører vi blandt andet årlige sundhedstjek, 1:1 sundheds-rådgivning, kostvejledning med udarbejdelse af kostplaner og vejledning om motion og bevægelse.

Jeg vil høre mere

Kontakt mig

MEDICAL+ Læge, Medicin & Vaccine

Gennem Medical+ tilbydes dine medarbejdere en hurtig og nem adgang til lægekonsultation, medicinsk behandling samt alle typer af vaccinationer, eksempelvis influenzavaccine samt vacciner i forbindelse med forretningsrejser. Alt dette foregår med en privatpraktiserende speciallæge, som er til rådighed indenfor fire timer.

Jeg vil høre mere

Kontakt mig

MENTAL+ Mental Sundhed

Med Mental+ er der fokus på at fremme dine medarbejderes mentale sundhed ved at sætte ind på dét, der bevarer og forbedrer den mentale trivsel. Det tilbyder vi blandt andet gennem 1:1 samtaler med en psykoterapeut, psykolog eller coach/mentaltræner.

Jeg vil høre mere

Kontakt mig

SUNDHED+ Livsstil og Adfærd

Med Sundhed+ igangsættes en række forebyggende indsatser, således at arbejdsliv og sundhed forenes hos den enkelte medarbejder. Vi tager udgangspunkt i de seks KRAMSS-faktorer: Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Søvn og Stress. I Sundhed+ udfører vi blandt andet årlige sundhedstjek, 1:1 sundheds-rådgivning, kostvejledning med udarbejdelse af kostplaner og vejledning om motion og bevægelse.

Jeg vil høre mere

Kontakt mig

MEDICAL+ Læge, Medicin & Vaccine

Gennem Medical+ tilbydes dine medarbejdere en hurtig og nem adgang til lægekonsultation, medicinsk behandling samt alle typer af vaccinationer, eksempelvis influenzavaccine samt vacciner i forbindelse med forretningsrejser. Alt dette foregår med en privatpraktiserende speciallæge, som er til rådighed indenfor fire timer.

Jeg vil høre mere

Kontakt mig

Sundhed

Sådan fungerer ordningen i praksis

Vores team af specialister står klar (24/7/365) ved telefonen, online og til besøg, når behovet opstår.

1.
Når behovet opstår kontakter medarbejderen Healthcare+ enten pr. telefon, mail 
eller chat.
2.
Healthcare+ finder rette behandler og koordinerer et besøg som passer medarbejderen bedst muligt.
3.
Healthcare+ behandleren kommer herefter direkte ud på selve arbejdspaldsen eller hjem til medarbejderen og afholder sessionen*.
*Medical+ foregår på klinik.

Book et møde

Invester i dine medarbejderes trivsel og sundhed med en attraktiv og moderne sundhedsordning