Forebyggelse

Tag fat om sundheden

Inden det er for sent

Det moderne samfund står i dag overfor en række udfordringer, som påvirker vores livsstil, og har en negativ indvirkning på vores mentale og fysiske sundhed – vores helbred, trivsel og formående.

  • Vi er i mindre grad fysisk aktive
  • Vi har let adgang til et stort udvalg af (især underlødigt) mad og drikke
  • Sundhedsskadelige produkter, som alkohol og tobak, har vundet stor udbredelse
  • Vi har vanskeligere ved at balancere mellem krav, der stilles til os, og vores egne ressourcer

Dertil kommer en række psykiske lidelser som stress, angst og depression, hvilke er blevet nutidens største lidelser og udfordringer på globalt plan.

Fysisk inaktivitet, uhensigtsmæssige kostvaner, og alkohol og rygning, alene, er livsstilsfaktorer som anslås at være ansvarlig for ca. 70% af alle sygdomme, og ca. 40% af alle dødsfald. Vi oplever en markant stigning i alvorlige livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme, diabetes, kroniske lungesygdomme, muskel-skelet-sygdomme og visse former for kræft. Vi står dermed overfor en sundhedsmæssig udvikling, som vedrører alle i samfundet, og som alle – det enkelte individ, myndigheder og virksomheder – har et fælles ansvar for at vende og løse gennem en forebyggende sundhedsfremmende indsats.

Forebyggelse på arbejdspladsen

Statistikker fra Sundhedsstyrelsen slår fast, at omkring halvdelen af alle sygdomme og mistrivsel på arbejdspladser, kan forebygges. Det sker blandt andet ved at gennemføre sundhedstjek, rådgive om livsstil og ikke mindst gennem stimulering af arbejdslysten. Er der problemer i privatlivet, kommer det før eller siden til udtryk på arbejdspladsen, og er der vanskelige udfordringer på arbejdspladsen, sætter det med tid også sine spor i privatlivet. Arbejdspladsen er som regel det sted, ud over vores hjem, hvor vi opholder os mest, og det er også hér vi har mange af vores sociale relationer. Undersøgelser viser, at den enkeltes livsstil i meget høj grad, er påvirket af de netværk vedkommende indgår i, hvorfor

arbejdspladsen er en vigtig og helt naturlig arena at sætte ind med en forebyggende og sundhedsfremmende indsats.
Sunde medarbejdere som trives har et bedre helbred, mere energi og overskud, og er glade og entusiastiske i deres liv. Det gør dem i stand til at være mere engagerede og produktive, levere en højere kvalitet i deres arbejde og have mindre sygefravær. I en verden under konstant forandring, en høj grad af medarbejder-flow og stor mangel på arbejdskraft, er virksomhedens evne til at tiltrække og tage vare på sine medarbejdere, desuden, helt afgørende for dens økonomi, eksistens og udviklingsmuligheder.

Mere end nogensinde før er der et udtalt behov for, at både større og mindre virksomheder og organisationer arbejder strategisk, forebyggende, systematisk og målrettet deres medarbejderes trivsel og sundhed – det betaler sig hele vejen rundt.

Den fysiske velvære

Livsstilssygdomme som overvægt, fysisk inaktivitet og uhensigtsmæssige kostvaner kan være med til at øge risikoen for livsstilssygdomme hos mænd såvel som kvinder. Overvægt og fysisk inaktivitet er nogle af de største syndere i dagens Danmark, i takt med at flere og flere har eller får stillesiddende arbejde. Både overvægt og fysisk inaktivitet øger risikoen for hjerte- og karsygdomme, sukkersyge og kræft, men ved at have et større fokus på dem i form af forebyggelse, kan man reducere risikoen for, at de forekommer. En sund kost og kontinuerlig fysisk aktivitet kan blandt andet være med til at forbedre den generelle sundhed, forbedre vægten og dermed forebygge forskellige livsstilssygdomme.

Mentalt velvære

Mentale sygdomme som stress, angst og depression dækker over meget, og én af udfordringerne ved især stress er, at det beskriver alt fra almindelig travlhed i hverdagen til alvorlig stress, som ca. 300.000 mennesker i Danmark lider af. Stress er et neutralt begreb, men alligevel er det vigtigt at skelne mellem den kortvarige og akutte stress, samt den langvarige og vedvarende stress.
Den kortvarige og akutte stress er både almindelig og hensigtsmæssig, og der er tale om en naturlig reaktion, hvis du er under pres eller skal præstere inden for en kort periode. Den langvarige og vedvarende stress kan derimod være skadelig for helbredet. Ingen af dem udelukker hinanden, hvorfor vi bør have fokus på begge former, når det kommer til at øge trivslen blandt medarbejdere.

Kom i kontakt med os

Spørgsmål til vores sundhedsordning eller pakker? Kontakt os allerede i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed og team til bedre performance, trivsel og sundhed.

Book et møde

Invester i dine medarbejderes trivsel og sundhed med en attraktiv og moderne sundhedsordning